Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa er inom den offentliga sektorn att fatta bättre beslut i enlighet med tydliga och gemensamt uppsatta mål inom inköp och upphandlingar. Detta genom att hitta rätt produkt och leverantör, betala rätt pris för rätt produkt och lyfta fram bästa möjliga villkor som även är hållbara.


Vision

Decimalen ska tillsammans med Sveriges kommuner och landsting skapa väl identifierade besparingar och genom transparens ta kontroll över inköpsprocessen genom att generera tydliga mätbara värden för en mer hållbar och bättre välfärd. Och därmed bidra till en ökad och förbättrad samhällsnytta.


Mål

Att bli en självklar strategisk partner inom den svenska offentliga sektorn. Detta genom att få våra kunders fulla förtroende och full kännedom över deras inköpsstrukturer, framtida behov och värderingar.

Hemsida av Klevland