Decikoll

Med Decimalens tjänst Decikoll får ni kontroll över ert leverantörsregister, uppdaterade uppgifter, kontroll av kredit, F-skatt, dubbletter varningslista m.m. Vi kartlägger även vilka branscher era leverantörer verkar i samt vilka
produktgrupper ni gör era inköp inom. Resultatet anpassas efter ert önskemål och kan anpassas mot er befintliga eller kommande systemlösning.

charts and stats displayed in laptop