Decimax

Decimalens analys- och inköpssystem ger tillgång till värdefulla analys- och beslutsunderlag som i sin tur underlättar och kostnadseffektiviserar er inköpsprocess.

 

Vårt system innehåller bl.a.:

 • Avtalsmodul
 • Detaljerad inköpsstatistik i realtid
 • Leverantörsregister
 • Beställningsrutiner
 • Inköpsmodul
 • Anpassningsbar behörighetsmatris
 • Obegränsat antal användare
 • Rapportpaket
 • Påminnelsefunktion
 • Uppföljning av avtalstrohet
 • Allt i systemet är sökbart
 • Bevakning av förfallodatum
 • Skapar underlag inför upphandling
 • Kompatibelt för sammankoppling till andra system
charts and stats displayed in laptop