Avtalstrohet

Ökad avtalstrohet, dvs att samla inköpen inom de avtal man har inom organisationen, är något många företag eftersträvar eftersom det sannolikt är fördelaktiga priser och villkor avtalade. Ökad avtalstrohet leder också till lägre administrativ belastning då inköpen kan fördelas på färre leverantörer.

  • Vi ser över produkt- och tjänsteområden där ramavtal finns och ska användas samt följer upp er avtalstrohet för dessa.
  • Ni får kontroll över huruvida ni gör era inköp av andra leverantörer än de som ligger innanför era avtal.
  • Använder ni vårt system kan ni med ett par knapptryck få en överblick av er avtalstrohet under en önskad period inom en specifik bransch eller av en vald myndighet, förvaltning eller person.
Hemsida av Klevland