Branschanalys

Precis som att vi utgår från utvalda leverantörer vid en leverantörsanalys utgår vi vid en branschanalys från en eller flera utvalda branscher där vi identifierar och kartlägger samtliga leverantörer, inköp och avtal.

Ordrar, avtal och priser analyseras och sammanställs för att bl. a. kunna ge en överblick av total konsumtion inom given bransch, högsta och lägsta priser samt för att lyfta fram rekommendationer om effektiviseringar.

  • Kartläggning av era köpmönster inom utvalda kategorier/ branscher
  • Analys av befintliga leverantörer, avtal och löptider inom branschen
  • Jämförelse av priser och avtal
  • Prisindikationer från likvärdiga aktörer i marknaden
  • Förslag på kostnadsreducerande och verksamhetsanpassade åtgärder
  • Indikation om hur mycket kapital som kan frigöras
  • Vi erbjuder även hjälp med verkställande av förändringsåtgärder, policys och informationsflöde
Hemsida av Klevland