Fakturakontroll

Med tjänsten fakturakontroll följer vi upp era inköp och avtalade priser samt faktureringsvillkor genom att se över era fakturor. Vi säkerställer att det ni betalat är de priser som har avtalats. Fördelen med fakturakontroll är att eventuella avvikelser kan förebyggas alternativt lyftas fram.

Detta bidrar i nästa led till möjligheten att frigöra resurser från det administrativa arbete som korrigeringar medför, internt och gentemot leverantören. Följande ingår i tjänsten:

  • Uppföljning av avtalade priser och fakturor.
  • Säkerställande av att ni faktiskt betalar de priser ni har avtalat.
  • Vi kontrollerar att leverantören kan leverera de produkter som är avtalade alternativt erbjuder en likvärdig produkt eller bättre till samma pris om produkten har ersatts.
Hemsida av Klevland