Leverantörsanalys

Vid en leverantörsanalys ger vi en sammanställning över vilka produkter och tjänster ni köper av respektive leverantör samt till vilka priser, avtal och till vilken servicenivå.

Givet era behov, värderingar och interna mål som grund, lyfter vi genom analys och jämförelse fram intressanta mätvärden som t. ex. detaljerad konsumtion per leverantör, högsta och lägsta pris för en produkt eller tjänst, andel certifierade produkter och mest förbrukade produkter och tjänster.

Ni får slutligen en indikation om hur mycket kapital som kan frigöras vid vidtagna inköpsoptimerade åtgärder.

  • Vi gör en djupgående analys av varje enskild leverantör med hänsyn till sortiment, service, priser, avtalstider, certifierade produkter, kapacitet och villkor
  • Kartläggning över befintliga inköp från respektive leverantör
  • Analys och sammanställning av befintliga avtal och avtalstider
  • Kartläggning över skillnader i pris, kapacitet, servicenivå, geografiskt område, hållbarhetsarbete etc. hos era leverantörer
  • Vi jämför era nuvarande leverantörer
  • Indikation av hur mycket kapital som kan frigöras
  • Vi erbjuder även hjälp med verkställande av förändringsåtgärder, policys och informationsflöde
Hemsida av Klevland