Leverantörsoptimering

Efter genomfört analysarbete kan man välja att ta ytterligare ett steg mot optimerade, kostnadseffektiva lösningar. Utifrån resultatet av analysunderlaget samlar vi identifierade åtgärder där vi ser potential till effektivisering i enlighet med era behov, värderingar och interna mål samt möjlighet till att frigöra kapital.

Vi tar hänsyn till, för er värdefulla komponenter såsom mål inom miljö- och hållbarhetsarbete, Fairtrade märkningar, gynna lokalt näringsliv, lägsta pris, hälsa och välmående etc. Vi ger konkreta rekommendationer med tillhörande motiveringar mot dessa mål. Följande tjänster ingår i en leverantörsoptimering:

  • Förslag på kostnadsreducerande åtgärder såsom centralisering av inköp till en eller två leverantörer per bransch, rekommenderade produkter och tjänster
  • Handlingsplan för genomförande av eventuella förändringar samt förslag på internt och externt informationsflöde i samband med detta.
  • Rekommendation om att genomföra en upphandling eller förhandla om avtal
Hemsida av Klevland