Leverantörssvansen

Med leverantörssvansen syftar vi till de leverantörer där inköp ej görs regelbundet samt där årsomsättningen hos leverantören är i de lägre skikten.

Utebliven prisjämförelse och i viss mån även ovetskap om organisationens avtalsleverantörer kan ibland leda till spontana kostnadsineffektiva inköp. Kartläggning och utvärdering av dessa ’sällanköp’ ger möjlighet att komprimera antal leverantörer, vilket ofta medför lägre administrativ belastning och frigörande av kapital.

  • Kartläggning av era leverantörer och inköp inom leverantörssvansen
  • Förslag på effektivisering och kostnadsreducerande åtgärder där möjlighet finns.
Hemsida av Klevland