Analysmodul

Decimalens analysmodul ger tillgång till värdefulla analys- och beslutsunderlag som i sin tur underlättar er inköpsprocess. Att lyfta fram och synliggöra utvalda delar i era inköpsmönster ger er kontroll över era inköp samt möjligheten att fånga upp eventuella avvikelser i ett tidigt skede.

Möjlighet finns att skapa rapporter efter egna önskemål, exempelvis på användarnivå med leverantör, produkt eller bransch som sökkriterium. All data kan visas i pedagogiska diagram som är klickbara för vidare information och ni väljer själva inom vilket tidsspann ni vill göra era sökningar.

Med andra ord får ni träffsäkra underlag för analys, lättöverskådliga avvikelserapporter, ni kan enklare sätta er budget och se vilka leverantörer som är mest fördelaktiga. Allt i ett och samma system!

  • Olika behörighetsnivåer som ni själva väljer.
  • Integration med ekonomisystem, affärssystem, stödsystem etc.
  • Import och export av Excel-filer, PDF, EDI, API mfl
  • Statistik på detaljerad nivå. Man kan även välja ut sina favoriter över statistik och rapporter som alltid visas på förstasidan.
  • Avvikelser och fel med hänsyn till bl. a. avtalstrohet, priser och omsättning.
  • Jämförelser och analyser av t ex priser på specifika produkter mellan olika leverantörer.
  • Analyser och rapporter i realtid
Hemsida av Klevland