Våra värderingar

Långsiktiga relationer
Decimalen värdesätter varje enskilt samarbete och strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med ömsesidigt förtroende mellan alla parter; leverantör – kund – Decimalen.

Miljö
Vi ser det som vårt uppdrag att i vårt arbete ta hänsyn till miljöaspekter och framtida generationer genom att göra medvetna, hållbara val av produkter och leverantörer. Vi strävar alltid efter att minimera negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i vår rådgivning.

Transparens
Transparens är en av grundpelarna i allt hållbarhetsarbete men också i processen att bygga upp ett förtroende. Decimalen är en fullt oberoende aktör som arbetar med full transparens i alla led både vertikalt och horisontellt.

Ansvar
Socialt och etiskt ansvar genomsyrar all vår verksamhet. Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder goda arbetsförhållanden för våra medarbetare.

Säkerhet
Vi jobbar under sekretess i allt vårt arbete. Att inte sprida information och att ständigt kryptera all data är för oss en självklarhet samt en grund för ett långsiktigt samarbete.

Hemsida av Klevland