Nu är det dags, Decimalen erbjuder sina tjänster till den Offentliga sektorn.

Decimalen har erfarenhet, kompetens och verktyg för att hjälpa till att få kontroll över inköp och kostnader.

Decimalen kan på ett enkelt och flexibelt sätt i nära samverkan med våra kunder bidra till att organisationer inom den offentliga sektorn göra informationen transparent, få kontroll och underlätta för kostnadseffektiva och hållbara val genom inköpsoptimering och smarta system.

Våra tidigare erfarenheter från liknande utmaningar inom den privata sektorn har gett oss en god insikt i de utmaningar och möjligheter som skall tas om hand.

Decimalens naturliga bas är byggd på gedigen kompetens, beprövad erfarenhet och omfattande informationsunderlag tillsammans med ett stort nätverk. Vi är starka i vår övertygelse att vi kan hjälpa organisationer att skapa ordning, transparens för att ta kontroll över sina inköp och därmed fatta bättre beslut för samhällets ekonomi och hållbarhet.

Christer Kjellkvist

Hemsida av Klevland