AI-baserat Kategoriseringsverktyg för alla gjorda inköp

Det krävs att ALLA inköp kategoriseras för att uppnå tillförlitliga inköpsanalyser och för att skapa rätt inköpsstrategier. 
Decimalen har tillsammans med Vinnova utvecklat ett AI-baserat system för kategorisering.
Systemet är helt unikt.
Grunden i kategoristyrning är att kunna identifiera alla enskilda produkter/tjänster i sina inköp. Den enskilda identifieringen har inte tidigare kunnat automatiseras på det sätt vi gör i vårt verktyg.
Hela organisationens inköp summeras produkt för produkt och tjänst för tjänst. Resultatet aggregeras till inköp i de kategorier som önskas enligt UNSPSC eller CPV kodsystem.  Analyser av olika kategorier blir väldigt enkelt. Det innebär bland annat att organisationens mål för olika kategorier kan utvecklas ännu mer och slutligen uppfyllas.
Nu blir det möjligt att skapa helt nya värden i sina inköp och att arbeta proaktivt i sitt inköpsarbete.

More to explorer