Avtalsrevision

Upptäck potentialen för förbättring och effektivisering av era inköp med vår tjänst avtalsrevision! 

Vi kan hjälpa er att identifiera områden där förbättringar och besparingar kan göras. 

Våra kompetenta analytiker har erfarenhet inom de flesta inköpsområdena för offentlig sektor. Vi granskar noggrant era avtalsvillkor och era leverantörers efterlevnad av dessa. 

Genom att samarbeta med oss kan ni förvänta er följande fördelar: 

  • Kostnadsbesparingar: Vi identifierar potentiella kostnadsbesparingar, som exempelvis felaktigt fakturerade priser eller ofördelaktiga köp utanför avtal. 
  • Bra beslutsunderlag: Genom avtalsrevision får ni ett bra underlag inför kommande upphandling eller inför prioriteringar i inköpsarbetet. 
  • Riskhantering: Vi analyserar avtalets riskfaktorer och föreslår lämpliga åtgärder för att minska och hantera dessa risker. Detta hjälper er att skydda er organisation och säkerställa att ni uppfyller regler och krav. 
  • Effektivitet och processförbättringar: Vi identifierar möjligheter till processförbättringar och effektiviseringar inom avtalet, genom exempelvis förslag på förändrade arbetsmetoder och rutiner. 

Ta kontroll över era avtal inom offentlig sektor och låt oss hjälpa er optimera, förbättra och effektivisera – ta det första steget mot framgångsrika och lönsamma avtal! 

 

Revisionerna bidrar till bättre framtida upphandlingar eftersom de visar vilka krav som är viktiga att ställa för att kunna genomföra uppföljning.