Avtalsrevision

Decimalens tjänst Avtalsrevision hjälper er att följa upp enskilda avtal, med de leverantörer som omfattas av avtalet. Genom att samla in och bearbeta data kring inköpen, från både leverantörer och er som kunder, kan vi på ett effektivt sätt analysera och kontrollera att de ekonomiska villkoren är uppfyllda.

Rapporten visar om leverantörerna tillhandahåller rätt statistik, om allt levereras till rätt priser, om man erhåller rätt produkter/tjänster samt om leverantören uppfyller de övriga leverantörskvalificeringskraven i upphandlingen.

I rapporten sammanställs den statistik som är underlag för åtgärdsplan och rekommendationer som Decimalen föreslår som nästa åtgärd.

Många av de revisioner vi genomför resulterar i att felaktiga priser identifieras. Detta i sin tur ger en kreditering från leverantörerna som ofta överstiger priset för själva revisionen. Decimalen kontaktar leverantörerna och genomför den kreditering som blir aktuell.

Avtalsrevisionen har en normgivande funktion hos leverantör, sett till bl a följande:

  • Rätt framtagande av korrekt och aktuell statistik.
  • Skapar medvetenhet om interna fel, exempelvis dubblettartiklar och felaktiga priser.
  • Visshet om att det sker en regelbunden kontroll, som i sin tur skapar en benägenhet att utföra sitt uppdrag i enlighet med avtalet.
charts and stats displayed in laptop