Avtalsrevision

Avtalsrevison

Decimalens tjänst Avtalsrevision hjälper er att följa upp enskilda avtal med de leverantörer som omfattas av avtalet. Detta gör vi genom att bearbeta erhållna data kring inköpen, från både leverantörer och er som kunder, och på ett effektivt sätt kontrollera och analysera att de ekonomiska villkoren är uppfyllda.

 

Revisionsrapporten visar om leverantören fakturerar rätt priser, redovisar korrekt statistik samt om leverantören uppfyller övriga utvalda leverantörkvalificeringskrav i upphandlingen.

I rapporten sammanställs den statistik som är underlag för åtgärdsplan och rekommendationer som Decimalen föreslår som nästa åtgärd.

 

Decimalen anpassar avtalsrevisionen efter era önskemål- revisionen kan skilja sig i djup och bredd beroende på vad kunden önskar.

 

Varför Avtalsrevision

 

Avtalsrevisionen har en normgivande funktion hos leverantörerna, bl.a. sett till

·         Rätt framtagande av korrekt och aktuell statistik.

·         Skapar medvetenhet om deras interna fel, exempelvis felaktiga artikelnummer och priser.

·         Visshet om att det sker en regelbunden kontroll, som i sin tur skapar en benägenhet att utföra sitt uppdrag i enlighet med avtalet.

 

 

Revisionerna bidrar till bättre framtida upphandlingar eftersom de uppdagar vilka krav som är viktiga att ställa för att kunna genomföra uppföljning.