E-avtalsuppföljning

Detta är Sveriges första AI-baserade verktyg för avtalsuppföljning. Syftet är att göra det enkelt och smidigt att följa upp sina avtal genom dynamisk informationsinhämtning från beställare och leverantörer.

Verktyget automatiserar tidigare manuella processer. Alla komplexa delar av avtalet följs upp; förutom spendanalysen fångar verktyget även upp miljökrav, sociala faktorer och mer därtill. Verktygets förmåga att sammanställa kvantitativa och kvalitativa data gör det både unikt och proaktivt – ni kan agera innan fel uppstår.

Verktyget är utvecklat genom ett projekt där Vinnova medfinansierade vidareutvecklingen av den version som Decimalen hade tagit fram. Projektet avslutades i slutet av december 2021. Arbetet med införandet av verktyget i en systemlösning, som kan användas utan begränsningar, fortsatte fram till mitten av februari 2022.


Besparingen från aktiv och fullständig avtalsuppföljning
är svårt att beräkna,
men dagens indikationer
visar en potential på upp till 18%

Bidraget från demoversionen av E-avtalsuppföljningen

0
Antal frågor besvarade
0
Antal avtal
0
Antal beställare
0
Antal upptäckta fel