E-avtalsuppföljning

Ta kontroll över era avtal och maximera avtalsuppföljningen med vårt avancerade verktyg för E-avtalsuppföljning baserat på AI-teknik! 

Vårt E-avtalsuppföljningsverktyg är utformat för att förenkla och automatisera er avtalsuppföljningsprocess med hjälp av avancerad AI-teknik. Med detta kraftfulla verktyg kan ni dra nytta av följande fördelar: 

  • Automatiserad dataanalys: Vårt verktyg använder AI-teknik för att analysera viktig information från era avtal.  
  • Prestandaövervakning: Vårt verktyg kan analysera leverantörsprestationer och jämföra dem med avtalade mål och kriterier. Ni kan enkelt identifiera eventuella avvikelser eller brister och agera proaktivt för att åtgärda dem. Det hjälper er att säkerställa att leverantörerna lever upp till sina åtaganden och att ni får optimalt värde från era avtal. 
  • Optimerad riskhantering: Genom att använda AI-teknik för att analysera avtalsvillkor och identifiera potentiella risker kan vårt verktyg hjälpa er att minimera avtalsrelaterade risker. Ni kan få insikter och rekommendationer för att förbättra avtalsstrukturer, förhandla bättre villkor och minimera eventuella ekonomiska risker. 
  • Förbättrad avtalsuppföljning: E-avtalsuppföljning möjliggör uppföljning av krav som annars är svåra att följa upp. Genom datainhämtning från både, leverantörer, medarbetare och befintliga system kan ni följa upp krav där de befintliga systemen inte räcker till eller kräver för mycket tid. Ni kommer också kunna gå betydligt djupare i uppföljning utan att det tar mer tid från er. 

 

Maximera er avtalsuppföljning och minimera risker med vårt avancerade verktyg för E-avtalsuppföljning baserat på AI-teknik – ta steget mot en mer effektiv och automatiserad hantering av era avtal! Tjänsten går att anpassa från stora strategiska avtal med många krav till mindre avtal som inte behöver lika omfattande kontroll. 

Verktyget är utvecklat genom ett projekt där Vinnova medfinansierade vidareutvecklingen av den version som Decimalen hade tagit fram. Projektet avslutades i slutet av december 2023. Arbetet med införandet av verktyget i en systemlösning, som kan användas utan begränsningar, fortsatte fram till mitten av februari 2024.


Besparingen från aktiv och fullständig avtalsuppföljning
är svårt att beräkna,
men dagens indikationer
visar en potential på upp till 18%

Bidraget från demoversionen av E-avtalsuppföljningen

0
Antal frågor besvarade
0
Antal avtal
0
Antal beställare
0
Antal upptäckta fel