Decikoll – Kategoristyrning

Via verktyget Decikoll får ni kontroll över ert leverantörsregister, uppdaterade uppgifter, kontroll av kredit, F-skatt, dubbletter varningslista med mycket mer därtill.

Vi kartlägger även vilka kategorier era leverantörer verkar inom samt vilka produktgrupper ni gör era inköp inom.

Resultatet skräddarsys efter er verksamhets önskemål och kan anpassas mot er befintliga eller kommande systemlösning.