Leverantörskontroll Ekobrott  

Som upphandlande myndighet eller enhet har ni ett ansvar att se till att era leverantörer uppfyller de krav som ni har ställt i upphandlingen. Det är inte bara viktigt för att säkerställa att ni får den kvalitet och det pris som ni har avtalat om, utan också för att motverka ekonomisk brottslighet som kan skada både er och samhället.  

 Antalet välfärdsbrott har ökat i Sverige de senaste åren och därmed risken för att få in en oseriös aktör bland sina leverantörer. Att exempelvis göra affärer med organisationer som har kopplingar till organiserad brottslighet kan få mycket negativa konsekvenser för den upphandlande myndigheten, juridiskt, ekonomiskt och medialt.  

Därför behövs nya metoder för leverantörsuppföljning, vilket lyfts fram av både Ekobrottsmyndigheten och BRÅ. Mot bakgrund av detta har Decimalen tagit fram en effektiv uppföljningsmetodik som bygger på ekobrottsmyndighetens checklista och rekommendationer. 

Analysens innehåll  

 1. Detaljerad uppföljning av ekonomiska villkor och regelefterlevnad för företag och dess företrädare som utfört uppdrag åt er.  

 2. Översikt över företagens ekonomiska hälsa och juridiska ställning enligt Ekobrottsmyndighetens checklista för att undvika oseriösa aktörer.  

 3. Kartläggning av risker och avvikelser för att underlätta era beslut kring framtida affärsrelationer.