Decilys

Spara tid och få pengarna att räcka till mer genom en djupgående analys av samtliga leverantörer inom en, eller flera, utvalda kategorier.

Förslag på kostnadsreducerande och verksamhetsanpassade åtgärder ges, samt en indikation på potentiell besparing.

Decimalen kan därtill, med bas i er verksamhets verklighet, ge förslag på olika leverantörer och hur deras priser, sortiment och miljöaspekter etcetera skiljer sig åt.