Decimax

Med bas i optimala inköp för aktörer inom offentlig sektor har Decimalen utvecklat detta verktyg. Systemet innehåller flera sammankopplade moduler; avtal, inköp, analys och E-avtalsuppföljning.