Decimax

Med bas i optimala inköp för aktörer inom offentlig sektor har Decimalen utvecklat detta verktyg. Systemet innehåller flera sammankopplade moduler; Avtalsdatabas, inköpsystem, Spendanalys, E-avtalsuppföljning, AI kategoriseringsverktyg, Miljöspend, Projektverktyg, Rapportverktyg, Statistikmodul och mycket mer.

 

Systemet kan kopplas med API mot alla system på marknaden och kan lika väl leverera data till alla övriga system. 

 

Funktionen om behörigheter är oerhört noggrant och kan matcha varje behov.

 

  • Avtalsdatabas
  • Inköpssytem
  • AI kategorisering av inköpsadata

    .

  • E-avtalsuppföljning
  • Projektverktyg
  • Spendanalys
  • Miljöspend