Decimera

Med Decimalens heltäckande upphandlingstjänst genomför vi era beslutade upphandlingar. Er verksamhet tillhandahålls dynamisk och proaktiv hjälp under hela processen, oavsett upphandlingens komplexitet.

Vi utgör lösningen både i vardagen med punktinsatser eller som en mer långsiktig partner.

Denna mångfasetterade metodik skapar en upphandling där alla faktorer, så som förfrågningsunderlag, ekonomi och tidsresurser med mera, observeras och främjas. 

charts and stats displayed in laptop