Vi har sett ett stort behov hos många av våra kunder att kunna följa upp befintliga avtal på ett enkelt och smidigt sätt. Därför finns nu uppföljningsmodulen som en fristående del. Den underlätta vardagen för er som ansvarar för avtal i organisationen. Den gör det lätt att ha kontroll på era avtal och följa gällande lagar och regler, samtidigt som ni gör bättre affärer.

people discussing charts

 
E-avtalsuppföljning ger en enkel och automatiserad process för uppföljning av era avtal. Den involverar både beställare och leverantörer för att på ett smidigt sätt skapa en dialog som ger bättre kontroll av villkor och inköp.

  • Automatisk kontroll av avtal och inköp 
  • Regelbunden sammanfattning och rekommendationer kring avtal och inköp  
  • Tidsbesparande avtalsuppföljning på 5 minuter 
  • Enkelt att följa upp inköp och avtal 
  • Tydligt uppdelat ansvar i organisationen 
  • Dialog med beställare och leverantörer på ett enkelt sätt 
  • Utbilda beställare 
  • Bli proaktiv och hitta riskområden innan problem uppstår 
  • Skapa underlag för upphandlingar och behovsanalyser