Decimalen utvecklar en modern hållbar upphandlingsplattform vilken kommer vara i drift under mitten av 2023. Syftet med plattformen är att bidra till uppfyllelse av er Hållbar upphandlingsplan.