Intervju med Borås stads koncerninköpschef Iqbal Musaji om avtalsuppföljning och Decimalens verktyg.

I spåren av rådande pandemi är resursbesparing, sett till såväl ekonomi som tid, av största prioritet. Därtill närmar vi oss målet med 0 % nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, där offentlig sektor står för cirka en fjärdedel av utsläppen. Detta föranleder kravställning av hållbarhets- och miljökrav i upphandlingarna. Samtidigt ska även upphandlande myndighet erhålla rätt kvalité och kvantitet av inköpta varor, tjänster och entreprenader med mera. Det kan kännas övermäktigt att få allt detta under kontroll, men det finns en lösning:

Avtalsuppföljning.

Borås stad, med koncerninköpschef Iqbal Musaji i täten, använder sig av Decimalens verktyg  E-avtalsuppföljning, som möjliggör uppföljning av alla krav i förfrågningsunderlaget. Iqbals egna ord om vad som gjorde verktyget intressant för dem lyder som följande;

”Det första som fångade vårt intresse var verktygets systematik. Att kombinera kontinuerliga frågeutskick till beställare och leverantörer, med modern teknik som maskininlärning, möjliggjorde för oss att samla in mycket värdefulla data utan en massa handpåläggning. Vi såg också värdet i att, baserat på svaren på frågorna, kontinuerligt få en sammansatt rapport med rekommendationer. Det gör det enklare för oss när vi sitter med leverantören och pratar om vissa större problem. Det faktum att vi också kan följa svaren och själva göra analyser i PowerBI var också en fördel.”

Läs resten av den inspirerande intervjun med Iqbal Musaji och Decimalens Sebastian Recht för att ta del av hur Decimalen kan hjälpa er att erhålla heltäckande avtalsförvaltning.

More to explorer