Kategoriseringsverktyg

Det krävs att alla inköp kategoriseras för att uppnå tillförlitliga inköpsanalyser och för att skapa rätt inköpsstrategier. Decimalen har tillsammans med Vinnova utvecklat ett AI-baserat system för kategorisering. Systemet är helt unikt.

Grunden i kategoristyrning är att kunna identifiera alla enskilda produkter/tjänster i sina inköp. Den enskilda identifieringen har inte tidigare kunnat automatiseras på det sätt vi gör i vårt verktyg. Hela organisationens inköp summeras produkt för produkt och tjänst för tjänst.

Resultatet aggregeras till inköp i de kategorier som önskas enligt UNSPSC eller CPV kodsystem. Analyser av olika kategorier blir väldigt enkelt. Detta skapar ett gemensamt språk för både ekonomi- och inköpsenheten, med bas i vad varje enhet prioriterar för värden.

Det innebär bland annat att organisationens mål för olika kategorier kan utvecklas ännu mer och slutligen uppfyllas.