Kategoriseringsverktyg

Det krävs att alla inköp kategoriseras för att uppnå tillförlitliga inköpsanalyser och för att skapa rätt inköpsstrategier. Decimalen har tillsammans med Vinnova utvecklat ett AI-baserat system för kategorisering. Systemet är helt unikt.

Grunden i kategoristyrning är att kunna identifiera alla enskilda produkter/tjänster i sina inköp. Den enskilda identifieringen har inte tidigare kunnat automatiseras på det sätt vi gör i vårt verktyg. Hela organisationens inköp summeras produkt för produkt och tjänst för tjänst.

Resultatet aggregeras till inköp i de kategorier som önskas enligt UNSPSC eller CPV kodsystem. Analyser av olika kategorier blir väldigt enkelt. Detta skapar ett gemensamt språk för både ekonomi- och inköpsenheten, med bas i vad varje enhet prioriterar för värden.

Det innebär bland annat att organisationens mål för olika kategorier kan utvecklas ännu mer och slutligen uppfyllas.

Hur har det problematiska och tidskrävande kategoriarbete övergått till att bli en enkel och rolig arbetsuppgift?