Få leveranskontroll – nu fri testperiod

Vi vill i dessa kaotiska tider bidra till våra samhällsbyggande organisationer och erbjuder just nu en fri provperiod av vår Leverantörsavstämning. Underlag för att fatta väl genomtänkta och snabba beslut är nu mer än någonsin av största vikt, med ett samhällsläge som ändras dag för dag.

Decimalens verktyg Leverantörsavstämning ger kontroll över era verksamhetskritiska leveranser. Det ger er konkreta underlag att agera utifrån, direkt.

Vi samlar information om era leveranser och leverantörer som är verksamhetskritiska för just er. Därefter analyseras all data och sammanställs i en informativ rapport. Avstämningarna sker med de tidsintervaller ni önskar.

Hur går det till?

  1. Ni väljer ut de avtal och leverantörer där leveranser måste säkerställas.
  2. Vi startar en kommunikation med utvalda leverantörer och samlar information om leveranserna och framtida försörjningsmöjligheter.
  3. Data sammanställs och skickas som rapport till er.
  4. Utifrån rapporten bestämmer ni om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa de produkter som är beställda.

Insatsen från er sida är minimal och startsträckan kort. Vi behöver tillgång till aktuellt avtal och kontaktuppgifter till utvalda leverantörer.

Kontakta oss för mer info och start på info@decimalen.se

More to explorer