Leverantörsavstämning

Att säkerställa verksamhetskritiska leveranser är A och O. Verktyget Leverantörsavstämning hjälper er på ett strukturerat sätt få kontroll över era leverantörer. Det ger konkreta underlag att agera utifrån – direkt. 

Verktyget samlar information om de leveranser och leverantörer som är verksamhetskritiska för just er. Därefter analyseras all data och sammanställs i en informativ rapport. Dessa avstämningar sker enligt de tidsintervall ni själva önskar. 

Med hjälp av vår Leverantörsavstämning får ni underlag för att fatta väl genomtänka och snabba beslut. Något som är av största vikt när läget ändras snabbt och drastiskt.

Säkra leveranser är alltid viktigt men i kristider krävs det ännu lite mer. Vi vill bidra med innovativa lösningar och smarta verktyg till förmånliga priser. Genom att ni sparar både tid och pengar på avstämningarna, blir det självfinansierande.

Hur går det till?

  1. Ni väljer ut de avtal och leverantörer där era leveranser måste säkerställas.
  2. Vi startar en kommunikation med era utvalda leverantörer och samlar information om leveranser och deras framtida försörjningsmöjligheter.
  3. Data sammanställs och skickas till er i en informativ rapport.
  4. Utifrån rapporten bestämmer ni om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa leveransen av de produkter som är beställda. 

Insatsen från er sida är minimal – vi behöver bara tillgång till aktuellt avtal och kontaktuppgifter till utvalda leverantörer. Startsträckan är mycket kort.