Nya chefskrafter inom analysteamet

Åsa Håkansson är ny analyschef på Decimalen och tillträdde denna roll med god och bred erfarenhet i bagaget då Åsa har jobbat 2 år som analytiker på Decimalen. Åsas kompetens rotar sig i internationella ekonomistudier samt strategiskt management. Därtill har Åsa även erfarenhet av såväl analys som ekonomi genom tidigare yrkesroller som inköpsekonom på H&M, inköpsanalytiker på Brio samt ekonomiansvarig/controller på Stockforsa.

Åsa brinner för möjligheten att genom sitt arbete kunna påverka hur offentlig sektor förvaltar våra skattemedel. Detta genom att lyfta fram resursbesparande alternativ genom djupgående och heltäckande analyser över offentliga myndigheters upphandlingar och inköp. Detta driver Åsa då skattemedlen används mer effektivt och disponeras där de verkligen behövs – med nytta för såväl individ som samhälle.

Genom nyckelord som motivation, ärlighet och transparens kommer Åsa leda sina medarbetare och genom sin kunskap bidra till att utveckla processer, både internt som externt.

More to explorer