Nytillträdande säljchef

Sebastian Recht historik förgrenar sig inom den offentliga sektorn som mynnat ut i en bred och mångfasetterad förståelse för aktörerna inom denna sfär. 

Tidigare arbetsmeriter i samspel med hans samhällsenliga engagemang har format en medvetenhet om den interna och externa realitet som landsting och kommuner möter med dess utmaningar. Detta underbyggs av hans fallenhet för nationalekonomi samt tidigare merit som VD varpå Sebastian införskaffat sig över sex års erfarenhet av rådgivning, försäljning och ledarskap. 

Tack vare hans meriterande kompetenser inom entreprenörskap återfinns ett genuint intresse för utveckling av såväl individ, team och bolag som resulterat i en stark entré i företaget sedan starten den 15/5-19. Med fundament i detta så tillträder nu Sebastian som försäljningschef sedan 1/9-19 för Decimalen. Genom verkningsfull kontakt med kunder leder han det strategiska arbetet med pålitlighet, effektivitet och resultat som tydliga ledmotiv.    

More to explorer