Optimala inköp – Decimalen visar vägen till en ändamålsenlig inköpsorganisation

Vi erbjuder kostnadsfritt en utbildningsserie för upphandlande organisationer. 

 Den offentliga sektorn kämpar med att effektivisera och optimera sitt inköpsarbete. Ett arbete som kräver att tid och pengar investeras i strategier och arbetssätt, allt för att kunna förändra och förbättra. 

Efter pandemin kommer det att ställas ännu högre krav på att samhället sparar pengar och återfår en stark finansiell ställning. 

Värdet av de offentliga inköpen i Sverige uppgår till mer än 700 miljarder kronor varje år och över 18 000 upphandlingar utannonseras. 

 Ett sätt för oss att hjälpa till är att sprida kunskap kring hur den offentliga sektorns inköp kan utvecklas, är en utbildningsserie som blir tillgänglig under april och maj.  

Utbildningsserien kommer att omfatta flera program och handlar om: 

 ·     “Optimala inköp” 

·     “Spendanalys och    uppföljning” 

·     “Kategorisering” 

·     “LOU” 

·     “Praxis och lagar, nu och framåt”

Registrera dig och därefter har du full tillgång till samtliga utbildningsserier. Programmen når du via följande länk:

Utbildningsfilm Decimalen 

 Följ med på resan till det gemensamma målet, optimala inköp! 

 Decimalen är ett företag som förser den offentliga sektorn med verktyg och systemstöd för att optimera inköpsarbetet, lösningar som omfattar hela inköpsprocessen. 

Vårt mål är att hjälpa den offentliga sektorn med kunnande och verktyg för att samhället ska hantera våra skattemedel på ett bättre sätt.  

More to explorer