Behandling av personuppgifter på Decimalen AB                                                                 

För Decimalen AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Decimalen AB:s verksamhet är Decimalen AB personuppgiftsansvarig. (org.nr 559005–8318, Mårtesntorget 8, 223 51 Lund).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, tjänste e-post, tjänstenummer och andra uppgifter om din tjänst, för att kunna utföra våra tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med er organisation.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar inte dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter som del av vår leverans till er organisation i maximalt två (2) år efter avslutat avtal.  

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta system@decimalen.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.