Ramavtal ”Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 – Ekonomi”

Nu kommer vi att hjälpa till att förbättra de offentliga inköpen i ännu större utsträckning! Decimalen har tecknat ramavtal med SKL Kommentus. Detta innebär att offentliga verksamheter nu kan avropa avtalet och få hjälp med att effektivisera, organisera och göra stora besparingar på sina inköp. Decimalen vill på allvar hjälpa till att spara skattekronor – för att få råd att utveckla Sverige!

https://lnkd.in/gHmEVBn

More to explorer