SOI-mässan

Även detta året var Decimalen utställare på SOI-mässan, Sveriges viktigaste mässa för alla som arbetar i den offentliga sektorn med inköp. Mässan erbjuder föreläsningar, en utställning med intressanta leverantörer till offentlig sektor och ett affärsinriktat nätverkande. Läs mer här: http://www.soi.se/konferenser/soi-arskonferens-2019

More to explorer