Decimalens statistik-och rapporterings moduler omarbetas nu till en ny Spendanalys modul. Koden för hela delen av systemet samt för Spendanlysmodulen är egen utvecklat.

Decimalens Spendanlysmodul är intuitiv, omfattande och utan behov att bekosta fler rapporter, anpassningsbart och säkert.

För DEMO kontakta för säljteam.