Era frågor

Insamling av synpunkter

Analys

Synpunkthantering

Kunskapen om samtliga viktiga detaljer kring ett avtal bidrar till en fullständig avtalsuppföljning och ett ökat engagemang hos beställarna. Samtidigt får man lägre kostnader och hanterar möjliga risker.

Vårt verktyg möjliggör kontinuerlig insamling av synpunkter om samtliga avtal. Resultaten sammanställs automatiskt och presenteras för ansvariga i organisationen.

Systemet producerar rapporter enligt önskemål, till exempel kvartals- och årsrapporter.

Decimalens Synpunktshantering kan integreras med ert intranät. Utöver denna integration kan medarbetarna nå det via en app, baserad på Android eller OS. 

Du kan ställa alla typer av frågor

Insamlingen av data sker på tre olika sätt

Genom integration på er Intranät

Genom App för Android

Genom App för OS