Projektverktyg

Upphandling och inköp baseras på en rad olika processer. För att kunna genomföra optimala och ändamålsenliga inköp krävs kontinuerlig samspel med många olika deltagare både internt och externt.

Projektverktyget är byggt för upphandlings- och inköpsbranschen. Det krävs ett kraftfullt verktyg för att göra det som anses svårt till ett enkelt arbetsmoment.