Uppföljning av upphandlade avtal – ett förbisett lagkrav som bör åskådliggöras

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till cirka 706 miljarder kronor varje år, varpå över 18 000 upphandlingar annonseras. Procentuellt sett står kommuner för 69 procent av dessa upphandlingar. I denna verklighet sker mötet mellan samhället och medborgarna vilket ställer krav på styrning och uppföljning av de offentliga myndigheternas verksamheter. Heltäckande och kvalitativ avtalsuppföljning blir därför ett viktigt verktyg för att säkerställa att våra gemensamma resurser används på ett optimalt vis. Men finns det ett verktyg på marknaden som möjliggör denna nivå av strategisk avtalsuppföljning? Läs bifogad artikel för att erhålla information och kunskap om en revolution inom uppföljningsprocessen.

http://uppf.decimalen.se/  

Uppföljning av upphandlade avtal – ett förbisett lagkrav som bör åskådliggöras

Avtalsuppfoljning-4

More to explorer