Upphandlingsdagarna 2020 – träffa oss i monter B:32

 

Vårt budskap kommer att vara vårt nya system för E-avtalsuppföljning. Ett enkelt och automatiserat sätt att följa upp sina avtal!

Vi ses där!

Läs mer här:

https://www.upphandlingsdagarna.se/sv/

More to explorer