Varför Decimalen?

Decimalen

Inköps- och upphandlingsavdelningar är ofta underbemannade och det är först på senare tid som dessa enheter har givits större fokus och egen budget. Det är en svår uppgift att säkerställa att samtliga leverantörsavtal efterföljs, att rätt belopp faktureras av leverantörerna och att samtliga kollegor med inköpsansvar följer uppsatta riktlinjer för inköp.

Decimalen vill vara en verktygslåda för Sveriges kommuner och regioner – med hjälp av våra verktyg, vårt humankapital och databas vill vi tillsammans med er nå hållbara resultat och skapa rätt förutsättningar för er inköpsprocess.

 

Vi bidrar till en bättre och mer hållbar välfärd!

Har ni fler leverantörer än ni önskar inom samma bransch?

Vill ni säkerställa att hela kommunen betalar samma pris för samma produkt hos samma leverantör?

Önskar ni frigöra kapital genom fördelaktiga avtal och lägre priser?​

Har ni strategiskt hållbara val av leverantörer och avtal?​

Låt oss hjälpa er att analysera era nuvarande leverantörer, vi tar fram förslag på hur ni kan slå samman flera mindre leverantörer till en större och samtidigt erhålla bättre priser.​

Vår erfarenhet påvisar att det kan skilja flera 100-tals procent på samma vara eller tjänst från en avdelning till en annan inom samma kommun.

Vi ger förslag på optimering av era inköp och en indikation på er besparingspotential.

Låt oss fastställa andelen certifierade inköp samt göra en leverantörsanalys ur hållbarhetsperspektiv!

Vill ni ha samlad information om era leverantörer?

Vill ni få grepp om i hur stor utsträckning ni håller er inom era ramavtal?

Önskar ni samla avtal, prislistor, analysverktyg och mycket mer i ett och samma system?

Vill ni enkelt kunna se avvikelser i era inköp?

Ni får ert leverantörsregister sammanställt med information om bransch, f-skatt, avtal, produktgrupper, betalningsvillkor, eventuell svartlistning m.m.

Låt oss ge er en sammanställning över inköp innanför era avtal och de som görs vid sidan av!​

Vi skräddarsyr ett system anpassat efter era behov och önskemål!

Vi ger er en tydlig överblick över avvikelser från önskade prisintervall, beställningsrutiner och/eller avtal m.m.

Har ni fler leverantörer än ni önskar inom samma bransch?

Låt oss hjälpa er att analysera era nuvarande leverantörer, vi tar fram förslag på hur ni kan slå samman flera mindre leverantörer till en större och samtidigt erhålla bättre priser.​

Vill ni säkerställa att hela kommunen betalar samma pris för samma produkt hos samma leverantör?

Vår erfarenhet påvisar att det kan skilja flera 100-tals procent på samma vara eller tjänst från en avdelning till en annan inom samma kommun.

Önskar ni frigöra kapital genom fördelaktiga avtal och lägre priser?​

Vi ger förslag på optimering av era inköp och en indikation på er besparingspotential.

Har ni strategiskt hållbara val av leverantörer och avtal?​

Låt oss fastställa andelen certifierade inköp samt göra en leverantörsanalys ur hållbarhetsperspektiv!

Vill ni ha samlad information om era leverantörer?

Ni får ert leverantörsregister sammanställt med information om bransch, f-skatt, avtal, produktgrupper, betalningsvillkor, eventuell svartlistning m.m.

Vill ni få grepp om i hur stor utsträckning ni håller er inom era ramavtal?

Låt oss ge er en sammanställning över inköp innanför era avtal och de som görs vid sidan av!​

Önskar ni samla avtal, prislistor, analysverktyg och mycket mer i ett och samma system?

Vi skräddarsyr ett system anpassat efter era behov och önskemål!

Vill ni enkelt kunna se avvikelser i era inköp?

Vi ger er en tydlig överblick över avvikelser från önskade prisintervall, beställningsrutiner och/eller avtal m.m.