Verktyg för leverantörsavstämning

Decimalens verktyg för Leverantörsavstämning hjälper er att på ett strukturerat sätt få kontroll över era leverantörer. Ni får konkreta underlag att agera utifrån, direkt!

Med vårt verktyg samlas information om leveranser in från de leverantörer som är verksamhetskritiska för er. Därefter analyseras all data och sammanställs i en informativ rapport. Dessa avstämningar kan ske enligt de tidsfrekvenser ni själva väljer.

Med hjälp av vår Leverantörsavstämning får ni omfattade underlag för att fatta väl genomtänka och snabba beslut. Något som är av största vikt när läget ändras så drastiskt.

Hur går det till?

  1. Ni väljer bara ut de avtal och leverantörer där leveranser måste säkerställas.
  2. Vi startar en kommunikation med utvalda leverantörer och samlar information om beställda leveranser och framtida försörjningsmöjligheter.
  3. Datan sammanställs och skickas till er i en informativ rapport.
  4. Utifrån rapporten kan ni sedan bestämma om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att organisationen får de produkter eller varor som är beställda.

Insatsen från er sida är minimal, vi behöver bara tillgång till aktuellt avtal och kontaktuppgifter till utvalda leverantörer. Tiden för att komma igång är mycket kort.

Kaotiska tider kräver innovativa lösningar och vi vill bidra med smarta verktyg och förmånliga priser.

Verktyget i sig är självfinansierande genom att ni sparar både tid och pengar på avstämningarna.

Kontakt: info@decimalen.se

More to explorer